CAFE ZANZIBAR BED AND BREAKFAST & UTTERS RÖKERI
CAFE ZANZIBAR BED AND BREAKFAST & UTTERS RÖKERI

Blommor

Här finns ett litet sortiment av sommarblommor och krukväxter

Blommor

Här finns ett litet sortiment av sommarblommor och krukväxter

Blomväxterna (Angiospermae) betraktas vanligen som en division. De kallas även Magnoliophyta efter typsläktet, Magnolia och tidigare har de kallats för Angiospermatophyta eller Anthophyta. Blomväxternas systematik har genomgått avsevärda förändringar allteftersom kunskapen om deras inbördes släktskap har förändrats. Det system som Arthur Cronquistföreslog 1981 används fortfarande i många sammanhang, men den allmänna meningen är att det inte stämmer överens med de faktiska släktskapsförhållandena, fylogenin. Allmän konsensus om hur blomväxterna ska delas in har börjat växa fram först under de senaste åren, genom det arbete som utförts av Angiosperm Phylogeny Group (ungefär: Arbetsgruppen för blomväxternas fylogeni), som 1998 publicerade en ny systematik som fått stort inflytande. En uppdatering där ännu senare forskningsresultat arbetats in publicerades 2003, och kallas APG II. Därefter har följt APG III 2009 och APG IV 2016, med resultat att medan 25 familjer hade ett osäkert släktskap i den första versionen, endast sju släkten är osäkra i den fjärde.

Traditionellt delades blomväxterna in i klasserna enhjärtbladiga (Monocotyledonae) och tvåhjärtbladiga (Dicotyledonae). Senare har de kallats Liliopsida respektive Magnoliopsida. Denna uppdelning baserades huvudsakligen på antalet hjärtblad (de första bladen, som finns i fröet).

Kontakta oss för mer information

Vid stora beställningar är det alltid bäst att förbeställa
Translate »